Dynamo cơ bản

 


Khóa học Autodesk Dynamo Cơ bản cung cấp cho học viên các bài giảng tạo nền tảng về phần mềm Dynamo

Dynamo là một mã nguồn mở Add-in cho Autodesk Vasari và Revit. Người dùng có khả năng thao tác dữ liệu, xây dựng cấu trúc quan hệ, và kiểm soát các hình học phức tạp mà không phải sử dụng một giao diện mô hình thông thường.

Ngoài ra, Dynamo cho các nhà thiết kế các lợi thế của việc có thể tận dụng việc thiết kế có tính toán trong bối cảnh Thiết kế tính toán đã và đang có một tác động sâu sắc trong ngành kiến trúc xây dựng trong những năm gần đây.Trên thế giới, từ các dự án nhỏ dến lớn, đều đã bắt đầu được đầu tư vào phương pháp thiết kế bằng các thuật toán cùng các tham số, cho phép chúng ta tự do tùy chỉnh, tự do theo đuổi phương pháp mới, đề tài thiết kế sáng tạo.

Thiết kế tính toán đề cập đến khả năng liên kết giữa thiết kế Kiến trúc với các thuật toán phức tạp một cách tự động hóa, từ đó giúp mô phỏng, lên kịch bản, sử dụng tham số, và tạo ra vô số giải pháp thiết kế giành cho Kiến trúc sư. Các bài học giúp các học viên bước đầu tìm hiểu về giao diên làm việc, cách vận hành và các công cụ xây dựng thuật toán trong phần mềm này.

Khóa học dành cho các Kiến trúc sư, Kĩ sư và các chuyên gia trong Xây dựng mong muốn tạo ra những công trình bằng những thuật toán mô phỏng cao cấp, giúp công trình của bạn có thể đạt được những hình dạng đặc biệt nhưng thực tế, không bị nhầm lẫn.

Đây là khóa học Dynamo Online đã được ANABIM biên soạn rất kỹ lưỡng và chi tiết, kết hợp giảng dạy công cụ – chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng , giúp học viên khi hoàn thành khóa học có thể tự tin áp dụng vào công việc. Với khóa học Online này các bạn có thể xem Video ở mọi lúc mọi nơi, chủ động sắp xếp thời gian.

Nội dung khóa học

Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                   

 1. 01 Tự động hóa trong Thiết kế Kiến trúc Xây dựng với Revit - Dynamo
 2. 02 (HD) Tự học Dynamo Giới thiệu về phần mềm Dynamo
 3. 03 (HD) Tự học Dynamo Giao diện sử dụng Dynamo trong môi trường Revit.mp4
 4. 04-2.01The_Anatomy_of_a_Definition_Part1-stt-4.mp4
 5. 05-2.02The_Anatomy_of_a_Definition_Part2-stt-5.mp4
 6. 06 (HD) Introduction The Anatomy of a Definition.mp4
 7. 07 (HD) Bài 2.04 Giải Thích Một Định Nghĩa (Phần 4)..mp4
 8. 08-2.05The_Anatomy_of_a_Definition_Part4-stt-8.mp4
 9. 09 (HD) Bài 3.01 Quản Lý Dữ Liệu (Phần 1)..mp4
 10. 10-3.01Data_Management_Part1-stt-10.mp4
 11. 11-3.02Data_Management_Part2-stt-11.mp4
 12. 12-3.03Data_Management_Part3-stt-12.mp4
 13. 13-3.04Data_Management_Part4-stt-13.mp4
 14. 14-3.05Data_Management_Part5-stt-14.mp4
 15. 15-3.06Data_Management_Part6-stt-15.mp4
 16. 17 (HD) Bài 3.08 Quản Lý Dữ Liệu (Phần 8)..mp4
 17. 18 (HD) Bài 4.01 Quản Lý Danh Sách Lồng Nhau (Phần 1).mp4
 18. 19-4.02Nested_List_Management_Part1-stt-19.mp4
 19. 20-4.03Nested_List_Management_Part2-stt-20.mp4
 20. 21-4.04Nested_List_Management_Part3-stt-21.mp4
 21. 22-4.05Nested_List_Management_Part4-stt-22.mp4
 22. 24-4.07Nested_List_Management_Part6-stt-24.mp4
 23. 25-4.08Nested_List_Management_Part7-stt-25.mp4
 24. 26 (HD) Bài 5.01 Tính Toán Logic I (Phần 1)..mp4
 25. 27-5.02Computational_Logic_I_Part1-stt-27.mp4
 26. 28-5.03Computational_Logic_I_Part2-stt-28.mp4
 27. 29-5.04Computational_Logic_I_Part3-stt-29.mp4
 28. 30-5.05Computational_Logic_I_Part4-stt-30.mp4
 29. 31-5.06Computational_Logic_I_Part5-stt-31.mp4
 30. 32-5.07Computational_Logic_I_Part6-stt-32.mp4
 31. 33-5.08Computational_Logic_I_Part7-stt-33.mp4
 32. 34 (HD) Bài 6.01 Tính Toán Logic II (Phần 1)..mp4
 33. 35-6.02Computational_Logic_II_Part1-stt-35.mp4
 34. 36-6.03Computational_Logic_II_Part2-stt-36.mp4
 35. 37-6.04Computational_Logic_II_Part3-stt-37.mp4
 36. 38-6.05Computational_Logic_II_Part4-stt-38.mp4
 37. 39-6.06Computational_Logic_II_Part5-stt-39.mp4
 38. 40-6.07Computational_Logic_II_Part6-stt-40.mp4
 39. 41-6.08Computational_Logic_II_Part7-stt-41.mp4
 40. 42 Tổ Hợp Thông Số (Phần 1)..mp4
 41. 43-7.02Parametric_Assembly_Part1-stt-43.mp4
 42. 44-7.03Parametric_Assembly_Part2-stt-44.mp4
 43. 45-7.04Parametric_Assembly_Part3-stt-45.mp4
 44. 46-7.05Parametric_Assembly_Part4-stt-46.mp4
 45. 47-7.06Parametric_Assembly_Part5-stt-47.mp4
 46. 48-7.07Parametric_Assembly_Part6-stt-48.mp4
 47. 49-7.08Parametric_Assembly_Part7-stt-49.mp4
 48. 50-7.09Parametric_Assembly_Part8-stt-50.mp4
 49. 51-7.10Parametric_Assembly_Part9-stt-51.mp4
 50. 52-7.11Parametric_Assembly_Part10-stt-52.mp4
 51. 53-7.12Parametric_Assembly_Part11-stt-53.mp4
 52. 54-7.13Parametric_Assembly_Part12-stt-54.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét