Thiết kế logo - Xây dựng thương hiệu ấn tượng - Phạm Đào Đình Luân

 


Bạn Sẽ Học Được Gì
  • Thu thập thông tin và sàng lọc - Phác thảo logo cách nhanh nhất
  • Quy trình thiết kế một Logo và quy chuẩn Logo
  • Cách nhìn nhận không gian sống của Logo, các quy luật ẩn - hiện, đơn giản hóa Logo
  • Sử dụng tốt công cụ vẽ Vector trong Inllustrator (Ai), Photoshop
  • Thành thạo công cụ biến hóa mạnh nhất trong Inllustrator (Ai)
  • Xây dựng thương hiệu mang tính cạnh tranh chuyên nghiệp
Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                             Bai8ThietkeLogotheophongcachcodienvaxaydungytuong(theochude).mp4
Bai9LenphacthaochichoLogoCodien.mp4
Bai10LenvemayvoiphanmemthietketaohinhhoanthienchoLogo.mp4
Bai11ThietkeLogotheophongcachTypography(Logochu-bieutu)vaxaydungytuong(theochude).mp4
Bai12LenphacthaochichoLogoTypography(Logochu).mp4
Bai13LenvemayvoiphanmemthietketaohinhhoanthienchoLogo.mp4
Bai14ThietkeLogosudunghinhanh(bieutuong)vaxaydungytuong(theochude).mp4
Bai15LenphacthaochichoLogosudunghinhanh(bieutuong).mp4
Bai16LenvemayvoiphanmemthietketaohinhhoanthienchoLogo.mp4
Bai17ThietkeLogokethopgiuachuvahinhvaxaydungytuong(theochude).mp4
Bai18LenphacthaochichoLogosudungkethopchuvahinhanh.mp4
Bai19LenvemayvoiphanmemtaohinhhoanthienchoLogo.mp4
Bai20ThietkeLogoDulichvaxaydungytuong(theochude).mp4
Bai21LenphacthaochichoLogoDulich.mp4
Bai22LenvemayvoiphanmemtaohinhhoanthienchoLogo.mp4
Bai23ThietkeLogochodoituongtreemvaxaydungytuong(theochude).mp4
Bai24LenphacthaochiLogodanhchodoituongtreem.mp4
Bai25LenvemayvoiphanmemtaohinhhoanthienchoLogo.mp4
Bai26ThietkeLogophiKinhdoanhvaxaydungytuong(theochude).mp4
Bai27ThietkeLogophiKinhdoanhvaxaydungytuong(theochude).mp4
Bai28LenvemayvoiphanmemtaohinhhoanthienchoLogo.mp4
Bai29QuychuanvanguyentactrongthietkeLogo.mp4
Bai30Tongket.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<


0 Nhận xét