Autocad 2015Bạn sẽ học được gì

  • Nắm được các thao tác trong AutoCAD, khả năng làm việc đỉnh cao của AutoCAD trong công việc xây dựng bản vẽ kỹ thuật 2D
  • Thành thạo các công cụ vẽ, chỉnh sửa, quản lý trong AutoCAD và có thể tạo ra được các bản vẽ kỹ thuật áp dụng trong thực tế công việc
  • Được cung cấp những kinh nghiệm thực tế quý báu của chính giảng viên trong quá trình làm việc từ đó ứng dụng thông minh vào công việc và học tập của bạn
  • Khóa học đơn giản, bài bản dễ hiểu, có thể vừa học vừa thực hành được ngay
  • Khóa học như một cuốn sách tra cứu, một cuốn cẩm nang đầy đủ kiến thức và bài tập thực hành
  • Cung cấp nhiều thủ thuật làm việc, cách giải quyết các vấn đề gặp phải khi làm việc với AutoCAD 2D.

Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                   

Bài 1.1- Giao diện làm việc của AutoCAD 2015..mp4
Bài 1.2- Thiết lập ban đầu trong AutoCAD 2015..mp4
Bài 1.3- Trình tự thực hiện lệnh cơ bản trong AutoCAD..mp4
Bài 1.4- Quan sát bản vẽ trong AutoCAD 2015.mp4
Bài 1.5- Thiết lập khổ giấy, đơn vị - Template trong AutoCAD 2015..mp4
Bài 1.6- Thiết lập Snap - Grid trong AutoCAD 2015..mp4
Bài 1.7- polar tracking object snap.mp4
Bài 1.8- Othormode isodraf.mp4
Bài 2.1- lenh line.mp4
Bài 2.2- lenh cicrle.mp4
Bài 2.3- lenh arc.mp4
Bài 2.4- elipse.mp4
Bài 2.5- rectangular polygon.mp4
Bài 2.6- polyline.mp4
Bài 2.7- spline.mp4
Bài 2.8- devide measure.mp4
Bài 3.1- move copy.mp4
Bài 3.2- erase undo redo.mp4
Bài 3.3- rotate mirror scale.mp4
Bài 3.4- stretch lengthen.mp4
Bài 3.5- trim.mp4
Bài 3.6- fillet chamfer.mp4
Bài 3.7- extend align.mp4
Bài 3.8- array.mp4
Bài 3.9- offset.mp4
Bài 3.10- lenh break.mp4
Bài 3.11- explode.mp4
Bài 4.1- thiet lap layer.mp4
Bài 4.2- Quan ly layer.mp4
Bài 4.3- TRANS LAYER.mp4
Bài 4.4- block.mp4
Bài 4.5- GROUP.mp4
Bài 5.1- hatch b1.mp4
Bài 5.2- hatch nang cao.mp4
Bài 5.3- gradient.mp4
Bài 5.4- text style.mp4
Bài 5.5- tao text.mp4
Bài 5.6- Thiet lap dim b1.mp4
Bài 5.7- thiet lap dim bai 2.mp4
Bài 5.8- lenh dim co ban bai 1.mp4
Bài 5.9- Dim Lien Tiep Song Song.mp4
Bài 6.1- In An Model Trong Cad.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét