Formit 360


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                   

Bản sao của  Bài 1 Giao diện sử dụng của phần mềm Formit 360.mp4
Bản sao của  Bài 2 Thiết lập vị trí địa lý cho công trình trong Formit 360.mp4
Bản sao của Bài 3 Tùy chỉnh và thao tác với khung nhìn trong Formit 360.mp4
Bản sao của 03-04-formit-setting-stt-3.mp4
Bản sao của 05-05-formit-cong-cu-ve-co-ban-stt-5.mp4
Bản sao của 06 -06 Các khối đặc biệt có sẵn trong Formit 360..mp4
Bản sao của 07-07-formit-day-cat-khoi-stt-7.mp4
Bản sao của 08-08-formit-hopkhoi-stt-8.mp4
Bản sao của 09 -09 Cắt khối trong Formit..mp4
Bản sao của 10-10-formit-sweep-stt-10.mp4
Bản sao của 11-11-formit-cover-stt-11.mp4
Bản sao của 12-12-formit-loft-stt-12.mp4
Bản sao của 13-13-formit-move-stt-13.mp4
Bản sao của 14-14-formit-copy-stt-14.mp4

0 Nhận xét