Thành thạo Adobe Iilustrator từ cơ bản đến nâng cao

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

playlist1.mp4

Bài 2: thiếu
playlist3.mp4
playlist4.mp4
playlist5.mp4
playlist6.mp4
playlist7.mp4
playlist8.mp4
playlist9.mp4
playlist10.mp4
playlist11.mp4
playlist12.mp4
playlist13.mp4
playlist14.mp4
playlist15.mp4
playlist16.mp4
playlist17.mp4
playlist18.mp4
playlist19.mp4
playlist20.mp4
playlist21.mp4
playlist22.mp4
playlist23.mp4
playlist24.mp4
playlist25.mp4
playlist26.mp4
playlist27.mp4
playlist28.mp4
playlist29.mp4
playlist30.mp4
playlist31.mp4
playlist32.mp4
playlist33.mp4
playlist34.mp4
playlist35.mp4
playlist36.mp4


Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét