Sketchnote - Diễn hoạ thông tin bằng hình ảnh - Nguyễn Hồng Nhung

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

Documents
Bài 1 Giới thiệu về diễn giả.mp4
Bài 2 Giới thiệu về nội dung.mp4
Bài 3 Trình bày về sketchnote.mp4
Bài 4 Các thành phần chính của sketchnote.mp4
Bài 5 Bài tập vẽ các hình cơ bản.mp4
Bài 6 Vẽ người que.mp4
Bài 7 Vẽ mặt người biểu cảm.mp4
Bài 8 Vẽ chữ.mp4
Bài 9 Các khái niệm trừu tượng.mp4
Bài 10 Các thành phần kết nối thông tin.mp4
Bài 11 Giới thiệu về ứng dụng của sketchnote.mp4
Bài 12 Cách ghi chép hiệu quả bằng Sketchnote.mp4
Bài 13 Viết CV.mp4
Bài 14 Ứng dụng của sketchnote trong thuyết trình phần 1.mp4
Bài 15 Ứng dụng của sketchnote trong thuyết trình phần 2.mp4
Bài 16 Tips giúp ứng dụng Sketchnote tốt hơn.mp4
Bài 17 Từ điển hình ảnh.mp4
Bài 18 Làm việc nhóm và các ứng dụng khác.mp4
Bài 19 Các tips vẽ nâng cao và tổng kết.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét