Photoshop CS6 cho người mới bắt đầu

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

01.mp4
02.mp4
03.mp4
04.mp4
05.mp4
06.mp4
07.mp4
08.mp4
09.mp4
10.mp4
11.mp4
12.mp4
13.mp4
14.mp4
15.mp4
16.mp4
17.mp4
18.mp4
19.mp4
20.mp4
21.mp4
22.mp4
23.mp4
24.mp4
25.mp4
26.mp4
27.mp4
28.mp4
29.mp4
30.mp4
31.mp4
32.mp4
33.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét