Làm Chủ Photoshop CC 2018 - Thùy Uyên

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

Phần 1_ Giới Thiệu
Phần 2_ Cơ Bản Về Photoshop
Phần 3_ Làm Việc Với Vùng Chọn Trong Photoshop
Phần 4_ Layers
Phần 5_ Các Công Cụ Tô Vẽ
Phần 6_ Chế Độ Hòa Trộn (Blending Mode)
Phần 7_ Masks
Phần 8_ Biến Dạng Hình Ảnh
Phần 9_ Crop Ảnh, Lấy Mẫu Và Đo Đạc Trong Photoshop
Phần 10_ Nhóm Công Cụ Chỉnh Sửa
Phần 11_ Smart Object
Phần 12_ Adjustment Layers (Layer Hiệu Chỉnh)_
RESOURCES

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét