Làm chủ Adobe Photoshop CC trong 3 giờ - Trịnh Tấn Tiến

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

Bai 1.mp4
Bai 2.mp4
Bai 3.mp4
Bai 4.mp4
Bai 5.mp4
Bai 6.mp4
Bai 7.mp4
Bai 8.mp4
Bai 9.mp4
Bai 10.mp4
Bai 11.mp4
Bai 12.mp4
Bai 13.mp4
Bai 14.mp4
Bai 15.mp4
Bai 16.mp4
Bai 17.mp4
Bai 18.mp4
Bai 19.mp4
Bai 20.mp4
Bai 21.mp4
Bai 22.mp4
Bai 23.mp4
Bai 24.mp4
Bai 25.mp4
Bai 26.mp4
Bai 27.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét