Học tư duy thiết kế qua bài tập thực tế - Nguyễn Đức Việt

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

Bai giang 01 Gioi thieu khoa hoc.mp4
Bai giang 02 Cai dat cong cu.mp4
Bai giang 03 Phan tich san pham thuc te.mp4
Bai giang 04 Phan tich qui trinh thiet ke qua project thuc te.mp4
Bai giang 05 Ly thuyet ve qui trinh thiet ke.mp4
Bai giang 06 Gioi thieu phan hoc tu duy mau trong thiet ke.mp4
Bai giang 07 Banh xe mau la gi.mp4
Bai giang 08 Thuc hanh su dung banh xe mau.mp4
Bai giang 09 Hoc ve mau co ban, mau thu cap, mau bo tuc qua vi du.mp4
Bai giang 10 Nguyen ly phoi mau su dung mau tuong dong.mp4
Bai giang 11 Nguyen ly phoi mau don sac.mp4
Bai giang 12 Dinh nghia ve tone mau.mp4
Bai giang 13 Tong ket ve cac he mau va cach su dung he mau trong thiet ke.mp4
Bai giang 14 Ly thuyet ve qui tac phoi mau trong thiet ke.mp4
Bai giang 15 Hoc ve tinh cach mau qua vi du.mp4
Bai giang 16 Ly thuyet ve thiet ke chu.mp4
Bai giang 17 13 khai niem co ban ve chu.mp4
Bai giang 18 Tai font, tim font va su dung font.mp4
Bai giang 19 Chon font cho thiet ke the nao.mp4
Bai giang 20 Cac quy tac ket hop chu (Phan 1).mp4
Bai giang 21 Cac quy tac ket hop chu (Phan 2).mp4
Bai giang 22 Cac loi thuong gap khi ket hop chu.mp4
Bai giang 23 Phan loai cac phuong thuc tuy bien chu cho an pham thiet ke.mp4
Bai giang 24 Kien thuc ve bo cuc.mp4
Bai giang 25 Hoc bo cuc thiet ke de lam gi.mp4
Bai giang 26 Phan loai va su dung bo cuc.mp4
Bai giang 27 Gioi thieu tien trinh hoc.mp4
Bai giang 28 Ban chat cua phuong phap shape building.mp4
Bai giang 29 Khoi dong voi bai ve co ban dau tien.mp4
Bai giang 30 Thuc hanh voi cong cu chinh huong.mp4
Bai giang 31 Tu duy voi shape building va offset path qua bai tap phan 1.mp4
Bai giang 32 Tu duy voi shape building va offset path qua bai tap phan 2.mp4
Bai giang 33 Tom tat kien thuc co ban.mp4
Bai giang 34 Thuc hanh voi logo Hoi Dong Anh.mp4
Bai giang 35 Thuc hanh shape building voi logo olympic 2015 - Phan 1.mp4
Bai giang 36 Thuc hanh shape building voi logo olympic 2015 - Phan 2.mp4
Bai giang 37 Suy nghi theo kieu shape building voi logo Adidas.mp4
Bai giang 38 Thuc hanh shape building voi logo Adobe.mp4
Bai giang 39 Thuc hanh shape building voi logo Cisco.mp4
Bai giang 40 Thuc hanh shape building voi logo Misubishi.mp4
Bai giang 41 Thuc hanh shape building voi logo Royal Bank.mp4
Bai giang 42 Thuc hanh shape building voi logo tap doan Sun microsystem.mp4
Bai giang 43 Thuc hanh shape building voi logo hang hang khong Airbus.mp4
Bai giang 44 Hai phut voi logo HSBC.mp4
Bai giang 45 Thuc hanh shape building voi logo tap doan Deawoo.mp4
Bai giang 46 Thuc hanh shape building voi logo galleria.mp4
Bai giang 47 Hoan thien logo.mp4
Bai giang 48 Thuc hanh shape building voi logo OK.mp4
Bai giang 49 Thuc hanh shape building voi logo duoc pham Nam Ha.mp4
Bai giang 50 Thuc hanh shape building voi logo Toyota.mp4
Bai giang 51 Thuc hanh phuong phap doi xung truc qua logo Android.mp4
Bai giang 52 Thuc hanh voi logo pepsi.mp4
Bai giang 53 Doi xung truc voi logo McDonald - phan 1.mp4
Bai giang 54 Doi xung truc voi logo McDonald - phan 2.mp4
Bai giang 55 Ap dung kien thuc tong hop cho logo benh vien.mp4
Bai giang 56 Ve logo benh vien theo huong do hoa toan hoc.mp4
Bai giang 57 Tong ket phan 1 tu duy hinh trong thiet ke thuong hieu.mp4
Bai giang 58 Thuc hanh Pen tool co ban bai 1.mp4
Bai giang 59 Thuc hanh Pen tool co ban bai 2.mp4
Bai giang 60 Phuong phap lam mem duong ve.mp4
Bai giang 61 Phuong phap xu ly mau Gradient.mp4
Bai giang 62 Pen tool thanh thao voi logo kem Wall.mp4
Bai giang 63 Gioi thieu tinh nang Image trace.mp4
Bai giang 64 Qui tac mot phan tu cung tron voi logo cocacola.mp4
Bai giang 65 Su dung offsetpath cho logo Cocacola.mp4
Bai giang 66 Ve logo Rio Olympic va phuong phap do mau gradient.mp4
Bai giang 67 Thuc hanh tai tao logo tu ban ve tay.mp4
Bai giang 68 Ve phac thao logo bang giay va but chi.mp4
Bai giang 69 Ap dung offsetpath xu ly phan dau cua logo.mp4
Bai giang 70 Kien thuc moi, xu ly mau bang phuong phap polygon.mp4
Bai giang 71 Hoan thien logo.mp4
Bai giang 72 Xu ly Logo Express delivery tu ban ve nhap.mp4
Bai giang 73 Nang cao - ve phac thao logo hinh con rong.mp4
Bai giang 74 Chi tiet hoa cac duong ve cho hinh con rong.mp4
Bai giang 75 Ve tay phan bong do bang but chi va giay.mp4
Bai giang 76 Vector hoa phan bong do bang pen tool va hoan thien logo.mp4
Bai giang 77 Ve phan tho cho logo hinh con cu.mp4
Bai giang 78 Xu ly chi tiet net ve cho logo.mp4
Bai giang 79 Hoan thien logo.mp4
Bai giang 80 Phuong phap xu ly logo chu.mp4
Bai giang 81 Gioi thieu khai niem ve logo am duong ban.mp4
Bai giang 82 Thuc hanh ve logo am duong ban doctor stranger.mp4
Bai giang 83 Ly thuyet ve thiet ke he thong nhan dien thuong hieu - what.mp4
Bai giang 84 Ly thuyet ve thiet ke he thong nhan dien thuong hieu - how.mp4
Bai giang 85 Thuc hanh thiet ke cac phuong an logo - Phan 1.mp4
Bai giang 86 Thuc hanh thiet ke tin hieu nhan dang - Phan 2.mp4
Bai giang 87 Trinh bay phuong an bo cuc cho logo reading station.mp4
Bai giang 88 Mockup la gi - su dung the nao - lay o dau.mp4
Bai giang 89 Huong dan cach tim noi tim va su dung cac nguon luc ben ngoai hoan thien bo san pham.mp4
Bai giang 90 Tong ket khoa hoc.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét