Học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp - Bùi Thanh Tùng

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

Tai lieu
Bai1ToiuuhoakhonggianlamviectrongPhotoshop.mp4
Bai2Bocongcutaovungchoncoban.mp4
Bai3Timhieubanglayer.mp4
Bai4Cathinhanhbangpentool.mp4
Bai5Tachtocbangselect_amp_mask.mp4
Bai6Sudungtexthieuquatrongphotoshop.mp4
Bai7Bochinhmaucobantrongphotoshop.mp4
Bai8Pluginhotrochinhsuahinhanh.mp4
Bai9Retouchhinhanhnangcao.mp4
Bai10Thuchanhxoabackground.mp4
Bai11Chinhsuahinhanhnangcao.mp4
Bai12Hieuvesmartobjectvacacungdung.mp4
Bai13Taovideochosanpham.mp4
Bai14Gioithieutongquanveillustrator.mp4
Bai15Congcucobantrongillustrator.mp4
Bai16Mausactronginan.mp4
Bai17Khoitaotrangin.mp4
Bai18CanledoituongbangAlign.mp4
Bai19CatghepdoituongbangPathfinder_amp_Shapebuilder.mp4
Bai20Baitapvelogo.mp4
Bai21Sudungtexthieuquatrongillustrator.mp4
Bai22Lenhclipmask.mp4
Bai23TaohoathinhvoicongcuPuppetwarp.mp4
Bai24LamquenvoicongcuPaintbrush.mp4
Bai25TuybiendoituongvoicongcuBlend.mp4
Bai26VechitietsanphamvoiMeshtool.mp4
Bai27GruopvaHieuungeffect.mp4
Bai28Phanloaigammautrongthietke.mp4
Bai29Cachemautrongtunhien.mp4
Bai30Thuchanhmausaccoban.mp4
Bai31Nhungbocucsudungtrongthietke.mp4
Bai32Lamviecvoikhachhang.mp4
Bai33Tuduythietkesanpham.mp4
Bai34Xuatfilein.mp4
Bai35Donggoisanphamthietke.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét