Học Illustrator, photoshop và animate cc 2017 thông qua bài tập thực tế - Nguyễn Đức Việt

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

TranDiep_ Tài Liệu
Bai 1.giới thiệu khóa học.mp4
Bai 2.cài đặc công cụ photoshop và illustrator.mp4
Bai 3.không gian làm việc của photoshop.mp4
Bai 4.các phương pháp tách layer trong photoshop.mp4
Bai 5.Công cụ Lasso va Marquee trong xử lý layer.mp4
Bai 6.Công cụ Lasso va Marquee trong xử lý layer(2).mp4
Bai 7.Tách layer bằng công cụ Magic Wand và selection tool.mp4
Bai 8.tính năng contigous cho Magic Wand tool.mp4
Bai 9.tách layer nâng cao với công cụ refine edge.mp4
Bai 10.tách layer bằng sữ dung công cu pentool.mp4
Bai 11.sử dụng tính năng smart oject.mp4
Bai 12.công viêc thiết kế thế nào, bạn đang ở phần nào của quy trình thiết kế.mp4
Bai 13.Thiết kế banner từ 2 câu text - phần ý tưởng và kích cỡ.mp4
Bai 14.Xử lý tách layer bằng Magnetic Tool (Phần 1).mp4
Bai 15. xử lý tóc bằng refine edge.mp4
Bai 16.Thao tác với vùng chọn và đổ màu.mp4
Bai 17.Thao tác với vùng chọn và đổ màu.mp4
Bai 18. Hai phương pháp vẽ hình trong Photoshop.mp4
Bai 19. Vẽ hình tự do bằng công cụ Pentool.mp4
Bai 20.Xử lý text trong Photoshop.mp4
Bai 21. Xử lý nền trong Photoshop.mp4
Bai 22. Tổng kết phần bài tập và giới thiệu cách tạo chuyển động cho banner.mp4
Bai 23. Giới thiệu flash, cách tạo file và chạy thử.mp4
Bai 24. Học flash qua các bài tập . Giới thiệu các loại chuyển động trong flash.mp4
Bai 25.Classic Tween với 2 layer.mp4
Bai 26. Classic Tween voi Alpha, Rotate, va cách chỉnh thời gian bằng kéo thả.mp4
Bai 27. Thao tác với phím tắt qua bài tập ứng dụng.mp4
Bai 28.Bài tập áp dụng kéo thả thời gian và sắp xếp chuyển động.mp4
Bai 29. Xử lí gia tốc nâng cao với Classic Tween.mp4
Bai 30. Xử lí gia tốc nâng cao với Classic Tween.mp4
Bai 31. Chữa bài tập luyện, tập kết hợp thuộc tính chuyển động Classic Tween.mp4
Bai 32. Chữa bài tập kết hợp thuộc tính và thời gian trong Classic Tween.mp4
Bai 33. Áp dụng kiến thức đã học làm hiệu ứng cho Banner.mp4
Bai 34.Tạo chuyển động cho từng layer bằng Classic Tween.mp4
Bai 35. Cách đặt link vào Banner và các lỗi thường gặp.mp4
Bai 36. Import photoshop vào Flash thế nào.mp4
Bai 37.Xử lý chuyển động cho 4 layer đầu tiên trong Flash.mp4
Bai 38.Hoàn thiện chuyển động flash cho file photoshop và xuất bản lên website.mp4
Bai 39. Giới thiệu kiến thức illustrator sẽ học.mp4
Bai 40. Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 1.mp4
Bai 41. Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 2.mp4
Bai 42. Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 3.mp4
Bai 43. Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 4 - scale va path finder.mp4
Bai 44. Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 5 - shape builder.mp4
Bai 45. Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 6 - offset path.mp4
Bai 46. Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 7 - rotate va reflect.mp4
Bai 47. Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 8.mp4
Bai 48.Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 9.mp4
Bai 49. Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 10.mp4
Bai 50.Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế - Xử lý ảnh trên shutterstock thế nào.mp4
Bai 51. Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế - Tập 2.mp4
Bai 52.Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế - Tập 3.mp4
Bai 53. Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế - Tập 4 -Xử lý chuyển động đầu tiên.mp4
Bai 54. Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế - Xử lý phần sắp xếp chuyển động.mp4
Bai 55.Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế - Xử lý chuyển động cho từng layer.mp4
Bai 56. Tổng kết khóa học.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét