Học Illustrator, photoshop và animate cc 2017

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

 Bài số 1 Giới thiệu khóa học.mp4
Bài số 2Cài đặt công cụ Photoshop và illustrator.mp4
Bài số 03Không gian làm việc của Photoshop.mp4
Bài số 04Các phương pháp tách layer trong photoshop.mp4
Bài số 05Công cụ Lasso và Marquee trong xử lý layer.mp4
Bài số 06Tách layer bằng công cụ Magnetic Lasso.mp4
Bài số 07Tách layer bằng công cụ Magic Wand và Selection Tool.mp4
Bài số 08Tính năng contigous cho Magic Wand Tool.mp4
Bài số 09Tách layer nâng cao với công cụ Refine Edge.mp4
Bài số 10Tách layer bằng cách sử dụng công cụ Pentool.mp4
Bài số 11Sử dụng thành thạo tính năng Smart Object.mp4
Bài số 12Công việc thiết kế diễn ra thế nào Bạn đang ở phần nào của qui trình thiết kế.mp4
Bài số 13Thiết kế banner từ 2 câu text - phần ý tưởng và kích cỡ.mp4
Bài số 14Xử lý tách layer bằng Magnetic Tool (Phần 1).mp4

Bài số 15: thiếu
Bài số 16Xử lý tóc bằng Refine Edge.mp4
Bài số 17Thao tác với vùng chọn và đổ màu.mp4
Bài số 18Thao tác với mặt nạ để tạo hiệu ứng cho nhân vật.mp4
Bài số 19Hai phương pháp vẽ hình trong Photoshop.mp4
Bài số 20Vẽ hình tự do bằng công cụ Pentool.mp4
Bài số 21Xử lý text trong Photoshop.mp4
Bài số 22Xử lý nền trong Photoshop.mp4
Bài số 23Tổng kết phần bài tập và giới thiệu cách tạo chuyển động cho banner.mp4
Bài số 24Giới thiệu flash, cách tạo file và chạy thử.mp4
Bài số 25Học flash qua các bài tập . Giới thiệu các loại chuyển động trong flash.mp4
Bài số 26Classic Tween với 2 layer.mp4
Bài số 27Classic Tween voi Alpha, Rotate, va cách chỉnh thời gian bằng kéo thả.mp4
Bài số 28Thao tác với phím tắt qua bài tập ứng dụng.mp4
Bài số 29Bài tập áp dụng kéo thả thời gian và sắp xếp chuyển động.mp4
Bài số 30Xử lí gia tốc nâng cao với Classic Tween.mp4
Bài số 31Hiệu ứng Blur kết hợp Classic Tween.mp4
Bài số 32Chữa bài tập luyện, tập kết hợp thuộc tính chuyển động Classic Tween.mp4
Bài số 33Chữa bài tập kết hợp thuộc tính và thời gian trong Classic Tween.mp4
Bài số 34Áp dụng kiến thức đã học làm hiệu ứng cho Banner.mp4
Bài số 35Tạo chuyển động cho từng layer bằng Classic Tween.mp4
Bài số 36Cách đặt link vào Banner và các lỗi thường gặp.mp4
Bài số 37Import photoshop vào Flash thế nào (Phần 1).mp4
Bài số 38Import photoshop vào Flash thế nào (Phần 2).mp4
Bài số 39Xử lý chuyển động cho 4 layer đầu tiên trong Flash (Phần 1).mp4
Bài số 40Xử lý chuyển động cho 4 layer đầu tiên trong Flash (Phần 2).mp4
Bài số 41Hoàn thiện chuyển động cho photoshop và xuất bản lên website.mp4
Bài số 42Giới thiệu kiến thức illustrator sẽ học.mp4
Bài số 43Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 1.mp4
Bài số 44Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 2.mp4
Bài số 45Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 3.mp4
Bài số 46Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 4 - scale va path finder.mp4
Bài số 47Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 5 - shape builder.mp4
Bài số 48Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 6 - offset path.mp4
Bài số 49Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 7 - rotate va reflect.mp4
Bài số 50Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 8.mp4
Bài số 51Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 9.mp4
Bài số 52Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản - tập 10.mp4
Bài số 53Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế - Xử lý ảnh trên shutterstock thế nào.mp4
Bài số 54Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế - Tập 2.mp4
Bài số 55Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế - Tập 3.mp4
Bài số 56Áp dụng kiến thức - Tập 4 -Xử lý chuyển động đầu tiên trên animate.mp4
Bài số 57Áp dụng kiến thức - Xử lý phần sắp xếp chuyển động trong animate cc .mp4
Bài số 58Áp dụng kiến thức - Xử lý chuyển động cho từng layer trong animate .mp4
Bài số 59Tổng kết khóa học.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét