Học chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp bằng Adobe LightRoom

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

TranDiep_ Tài liệu
Bài giảng 1 Giới thiệu Lightroom.mp4
Bài giảng 2 Cài đặt công cụ.mp4
Bài giảng 3 Cách mở file bằng LightRoom.mp4
Bài giảng 4 Nguyên lý cốt lõi của LightRoom.mp4
Bài giảng 5 Xem file đã chỉnh sửa thế nào.mp4
Bài giảng 6 Tính năng chỉnh sửa hàng loạt trong Lightroom.mp4
Bài giảng 7 Backup dữ liệu trong LightRoom.mp4
Bài giảng 8 Hai cách restore lại dữ liệu của LightRoom.mp4
Bài giảng 9 Tính năng quản lý ảnh theo kiểu keywords.mp4
Bài giảng 10 Tính năng quản lý ảnh theo mặt người.mp4
Bài giảng 11 Phân loại ảnh và phim bằng cách đánh giá và gắn màu.mp4
Bài giảng 12 Tóm tắt kiến thức về quản lý file của LightRoom.mp4
Bài giảng 13 Giới thiệu các tính năng chỉnh sửa và ý nghĩa từng công cụ.mp4
Bài giảng 14 Khái niệm nhiệt độ màu và cân bằng trắng.mp4
Bài giảng 15 Sử dụng cân bằng trắng.mp4
Bài giảng 16 Chuẩn hóa ảnh và xử lý màu trong Lightroom.mp4
Bài giảng 17 Hiểu bản chất về thuộc tính tint, nhiệt độ màu, và độ phơi sáng.mp4
Bài giảng 18 Thực hành các thuộc tính xử lý ánh sáng và sắc độ màu trong.mp4
Bài giảng 19 Áp dụng kiến thức về màu chuẩn hóa và xử lý chất lượng ảnh.mp4
Bài giảng 20 Thực hành xử lý lỗi ảnh dùng Tone Curve.mp4
Bài giảng 21 Xử lý cân bằng màu và histogram.mp4
Bài giảng 22 Sử dụng tính năng Snapshot trong Lightroom.mp4
Bài giảng 23 Sử dụng tính năng Vitural Copy.mp4
Bài giảng 24 Hiểu bản chất của công cụ xử lý vùng màu HSL.mp4
Bài giảng 25 Luminace và saturation trong hệ HSL.mp4
Bài giảng 26 Thực hành với HSL.mp4
Bài giảng 27 Nhận biết vùng màu và xử lý bằng HSL.mp4
Bài giảng 30 Nguyên lý sử dụng công cụ Gradient Filter.mp4
Bài giảng 31 Thực hành với công cụ Gradient filter.mp4
Bài giảng 32 Thực hành Brush kết hợp với Gradient Tool.mp4
Bài giảng 33 Xử lý ảnh bằng cách kết hợp Photoshop và Lightroom.mp4
Bài giảng 34 Sử dụng Brush nâng cao với Auto Mask.mp4
Bài giảng 35 Xử lý tóc với Brush nâng cao.mp4
Bài giảng 36 Thực hành xử lý ảnh với Brush qua bài tập.mp4
Bài giảng 37 Hiểu về công cụ Radial Filter.mp4
Bài giảng 38 Tổng hợp kiến thức qua bài tập thực hành - phần 1.mp4
Bài giảng 39 Tổng hợp kiến thức qua bài tập thực hành - phần 2.mp4
Bài giảng 40 Phương pháp xử lý ảnh đen trắng.mp4
Bài giảng 41 Thực hành Lightroom qua bài tập - Phần 1.mp4
Bài giảng 42 Thực hành Lightroom qua bài tập - Phần 2.mp4
Bài giảng 43 Công cụ xóa mụn - Spot removal.mp4
Bài giảng 44 Thực hành với công cụ xóa mụn.mp4
Bài giảng 45 Kĩ thuật crop ảnh trong Lightroom.mp4
Bài giảng 46 Khái niệm Vignetting, disortion và lens correction.mp4
Bài giảng 47 Xử lý hiệu ứng viền tím.mp4
Bài giảng 48 Sử dụng transform trong Lightroom.mp4
Bài giảng 49 Tạo ảnh pandaroma với lightroom.mp4
Bài giảng 50 Kết hợp Photoshop Xử lý tông màu với công cụ Dodge, Burn.mp4
Bài giảng 51 Thực hành khử nhiễu với photoshop.mp4
Bài giảng 52 Thực hành xử lý bù ảnh với photoshop.mp4
Bài giảng 53 Giới thiệu tính năng tạo album trong Lightroom.mp4
Bài giảng 54 Tạo collection cho album và cài đặt Book Settings.mp4
Bài giảng 55 Thực hành với chế độ dàn trang cho album của Lightroom (0442).mp4
Bài giảng 56 Thực hành với Page Layout.mp4
Bài giảng 57 Sử dụng Guide và Cell cho tinh chỉnh bố cục.mp4
Bài giảng 58 Sử dụng Text và Type cho album.mp4
Bài giảng 59 Tính năng background của album.mp4
Bài giảng 60 Tạo gallery trực tuyến với Lightroom.mp4
Bài giảng 61 Giới thiệu tính năng upload gallery trực tuyến.mp4
Bài giảng 62 Upload gallery ảnh sử dụng Lightroom.mp4
Bài giảng 63 Upload gallery sử dụng công cụ web.mp4
Bài giảng 64 Tổng kết khóa học.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét