Dựng phim hoạt hình bằng PHOTOSHOP VÀ ABODE AFTER EFFECT - Vũ Đình Hùng

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

Bai 1.giới thiệu chương trình học.mp4
Bai 2.phân tích kịch bản.mp4
Bai 3.vẽ storyboard 1.mp4
Bai 4.vẽ storyboard 2.mp4
Bai 5.vẽ storyboard 3.mp4
Bai 6.vẽ storyboard 4.mp4
Bai 7.vẽ nhân vật bằng photoshop 1.mp4
Bai 8.vẽ nhân vật bằng photoshop 2.mp4
Bai 9.vẽ nhân vật bằng photoshop 3.mp4
Bai 10.vẽ nhân vật bằng photoshop 4.mp4
Bai 11.vẽ nhân vật bằng photoshop 5.mp4
Bai 12.thiết kế bối cảnh 1.mp4
Bai 13.thiết kế bối cảnh 2.mp4
Bai 14.thiết kế bối cảnh 3.mp4
Bai 15.tổng kết chương 1.mp4
Bai 16.Gắn xương 1.mp4
Bai 17.Gắn xương 2.mp4
Bai 18.Walk cycle 1.mp4
Bai 19.Walk cycle 2.mp4
Bai 20.Walk cycle 3.mp4
Bai 21.cúi đầu, xoay đầu.mp4
Bai 22.tổng kết chương 2.mp4
Bai 23.Đặc walk cycle vào cảnh.mp4
Bai 24.thiết kế ánh sáng ngoại 1.mp4
Bai 25.thiết kế ánh sáng ngoại 1(2).mp4
Bai 26.hiệu ứng cho cảnh hồ nước.mp4
Bai 27.thiết kế ánh sáng nội.mp4
Bai 28.tổng kết.mp4

Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét