Dựng Movie Trailer - kỹ xảo Logo Particular với After Effect - Master Trần

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!                            

Bai1.mp4
Bai2.mp4
Bai3.mp4
Bai4.mp4
Bai5.mp4
Bai6.mp4
Bai7.mp4
Bai8.mp4
Bai9.mp4
Bai10.mp4
Bai11.mp4
Bai12.mp4
Bai13.mp4
Bai14.mp4
Bai15.mp4
Bai16.mp4
Bai17.mp4
Bai18.mp4
Bai19.mp4
Bai20.mp4
Bai21.mp4
Bai22.mp4
Bai23.mp4
Bai24.mp4
Bai25.mp4


Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét