Adobe in design CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao - Lê Đức Lợi

 


Các bài học đều được gắn liên kết trực tiếp đến video khóa học. Các bạn có thể học trực tiếp tại đây nhé!          

1_Huongdansudunghoclieu.mp4
2_Taotailieumoi.mp4
3_Taofootervoimasterpage.mp4
4_Nhaphinhanhvachinhvanban.mp4
5_Thietlapthethuoctinhvanban.mp4
6_Taomuclucvachinhtable.mp4
7_Lamquenvoigiaodienlamviecindesign.mp4
8_Dieuphoivunglamviec.mp4
9_LamquenvoicaccongcutrenthanhcongcuTool.mp4
10_Cachluachondoituongdelamviec.mp4
11_Sudungcacpanelvaquanlykhonggianlamviec.mp4
12_Thietlapdonvidovasudungthuocke.mp4
13_Xoaytrangvadieuchinhchatluonghienthicuatailieu.mp4
14_Luuvachuyenphienban(version)chotailieu.mp4
15_Khoitaomottailieumoi.mp4
16_Taovungbuxenchosanpham.mp4
17_Bientapcacduonggiongcanle.mp4
18_Taoduonggiongrulerguides.mp4
19_Timhieuvekhungchuavanban(textframe).mp4
20_Luachonvabientapvanban.mp4
21_Nhaphinhanhhoacdoituongdohoavaoindesign.mp4
22_Taomoimottrangchuvagantrangchulentrangcon.mp4
23_SudunglenhOverridingmasterpageitems.mp4
24_Gheptrangvathaydoikichthuoccuatrang.mp4
25_Chensotrangtudongvaotailieu.mp4
26_Thaydoitrattucuasotrang.mp4
27_Chencackytudacbietvaodoanvanban.mp4
28_Sauchuoivanban(threadingtextframes).mp4
29_Chiacotchodoanvanban.mp4
30_Chenkhoangtrongchovanbanxungquanhtextframe.mp4
31_Tudongdieuchinhkhungchuavanban(textframe).mp4
32_Vietchuchaytrenduongcong.mp4
33_ChinhsuavanbanvoicuasoStoryEditor.mp4
34_Viethoa,vietthuongvacacdinhdangkhac.mp4
35_Timkiemvathaythevanban.mp4
36_LamchufontvoichucnangFindFont.mp4
37_BientapcautrucvanbandoanParagraph.mp4
37_BientapcautrucvanbandoanParagraph(1).mp4
38_Tomaunenchovanbanvoitinhnangmoishading.mp4
39_KythuattrinhbayvanbandepvoiBaseline.mp4
40_KythuatSpanning_amp_Splittingchocotvanban.mp4
41_XulyloikhoangtrangvoiHyphernation.mp4
42_Kiemsoatloitumocoivadongmocoi.mp4
43_Kythuatdungtabstrongtrinhbayvanban.mp4
44_Chencacdauhoathihoacsodemdaudoan.mp4
45_SudungbangquanlylienkethinhanhLinkspanel.mp4
46_Bientaphinhanh,Updatevarelink.mp4
47_TimhieuchucnangFittinggraphicstotheframe.mp4
48_Hinhanhtransparencyvachucnangclippingpath.mp4
49_ChenmaQRcodes.mp4
50_Tomauvatomauvienchodoituong.mp4
51_Bientapthuoctinhduongviencuadoituong.mp4
52_HieuungtrongsuotTransparency.mp4
53_NhomhieuungtrongbangEffect.mp4
54_NhomhieuungFeather.mp4
55_DungCornerOptionsdetaohieuungbogoc.mp4
56_SaochepthuoctinhdoituongvoiEyedroppertool.mp4
57_Timkiemvathaythuoctinhchodoituong.mp4
58_Doimauchotoanbosanphamvoichimotthaotac.mp4
59_Luuykhisudungnhungunnamedcolors.mp4
60_SudungmautoGradient.mp4
61_Vevabientapcacduongpathtrongindesign.mp4
62_Vevoicachinhcobantrenindesign.mp4
63_LienkietcacdoituongvoilenhCompound.mp4
64_Lenhconvertcachinhthanhhinhcoban.mp4
65_Thaydoitrattutrenduoicuadoituong.mp4
66_Quanlydoituongtrenlayer.mp4
67_Nhomvakhoacacdoituong.mp4
68_Chuyennhanhmotcontentsangframekhac.mp4
69_Gionghangvitrigiuacacdoituong.mp4
70_Chenvanbanxungquanhmotdoituong.mp4
71_Neomotobjectvaodoanvanban.mp4
72_Nhanbandoituong.mp4
73_CongcumoiCollectorvaPlacer.mp4
74_Xoaydoituong.mp4
75_Thaydoityledoituong.mp4
76_Keonghiengvalatmotdoituong.mp4
77_LamviecvoiTransformagain.mp4
78_Taothethuoctinhchographicobjects..mp4
79_Taomoimottable.mp4
80_Cacdieuchinhchodongvacottable.mp4
81_ChendongHeadervafooterchotable.mp4
82_Dinhdanglaithuoctinhcuatable.mp4
83_Dinhdanglaithuoctinhcuacell.mp4
84_Chencacdoituongdohoavaocell.mp4
85_Datthethuoctinhchotable.mp4
86_Kiemsoatloivoifreflight.mp4
87_Donggoidexuatkhau.mp4
88_XuatkhauthanhmotfilePDF.mp4
89_Tongket.mp4


Hiện tại khóa học đang được chia sẻ với 30k thôi, Các bạn nhớ gửi Gmail để mình add vào, sau đó các bạn có thể click vào học từng bài tại đây luôn

>>THANH TOÁN NGAY<<

0 Nhận xét